DÂY ĐAI PET MÀU ĐEN

Mã hàng hoá: PETD

Nhà sản xuất: Dây Đai Hoàng Long

Khối lượng: 20 kg

Chiều rộng: 16, 19mm

Độ dày: 0.8, 1.0mm

Chiều dài: 600 – 1300m