DÂY ĐAI PET MÀU TRẮNG

Mã hàng hoá: PETT

Nhà sản xuất: Dây Đai Hoàng Long

Khối lượng: 20kg

Chiều rộng: 16, 19mm

Độ dày: 1.0mm

Chiều dài: 650m