DÂY ĐAI PET MÀU VÀNG

Mã hàng hoá: PETV

Nhà sản xuất: Dây Đai Hoàng Long

Khối lượng: 20kg

Chiều rộng: 16, 19mm

Độ dày: 0.8, 1.0, 1.1 mm

Màu sắc: màu vàng

Chất liệu: Polyester