DÂY ĐAI PET MÀU XANH

Mã hàng hoá: PETX

Nhà sản xuất: Dây Đai Hoàng Long

Khối lượng: 20kg

Chiều rộng: 16, 19mm

Độ dày: 0.8, 1.0, 1.1 mm

Chất liệu: Polyester