DÂY ĐAI THÉP 10MM 12MM

Mã hàng hoá: DT 10/12

Nhà sản xuất: Dây Đai Hoàng Long

Khối lượng: 15kg, 25kg

Chiều rộng: 12mm

Độ dày: 0.6mm tới 1.0mm

Chiều dài: 16 – 25m