DÂY ĐAI THÉP NHÚNG DẦU

Mã hàng hoá: DT_TQ

Nhà sản xuất: Dây Đai Hoàng Long

Khối lượng: 50kg, 25kg

Chiều rộng: 16, 19,32 mm

Độ dày: 0.5, 0.6, 0.8

Chiều dài: 7m – 14m