MÀNG PE QUẤN TAY

Mã hàng hoá: PE-Q

Nhà sản xuất: Dây Đai Hoàng Long

Quy cách: 30cm, 50cm

Độ dày: 17 zem

Khối lượng: 2.7kg – 3.2kg

Màu sắc: trắng trong